วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

มิถุนายน                                                            http://www.maheyong.ac.th/nasuksa.htm

28- 29  มิถุนายน 2555  เซ็นชื่อ เข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องจากโรงเรียนปิด 3 วันแต่คณะครูทำงานเหมือนเดิม แต่เลิกเร็ว ตอนเช้า เริ่มซ้อมกองเชียร์ (นักเรียน ป 4-6) และนักกีฬาซ้อม ตอนเที่ยงปล่อยกับบ้าน ฉันและเพื่อนๆ ก็ได้ช่วยทำอุปกรณ์นำเชียร์กับคณะครูที่อยู่ฝ่ายกองเชียร์ เช่น กีดถุงพลาสติก ไปขอเบิกมีดคัสเตอร์   นับถุง 25 ถุง เย็บเม็ค มัดถุง ขยี้ถุง ซึ่งต้องทำประมาณ 800 อัน เซ็นชื่อกลับบ้าน


27  มิถุนายน 2555  เซ็นชื่อ วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากทางโรงเรียนให้คณะครูทุกท่านและนักศึกษาฝึกสอนและนักศึกษาฝึกงาน อาชีวะด้วย ไปดูงาน กระบี่วิชาการ ส่วนนักเรียนปิด 3 วัน แต่นักเรียน ป 4-6 มาซ้อมกองเชียร์ และนักกีฬามาซ้อมด้วย (28-29 มิ.. 55) รถออกเวลา 5.30 .   พนักงานขับรถหยุดให้คณะครูรับประทานอาหารเช้า ซึ่งรถไปถึงงานเร็ว พิธีงานเริ่ม 14.30-14.35 .  พนักงานขับรถจึงแวะวัดถ้ำเสือ และหาดนพรัตน์ธารา เที่ยว ถ่ายรูป สนุกมาก เข้างานกระบี่วิชาการ เดินชมป้ายนิทรรศการต่างๆ ที่จัดตามงาน ถ่ายรูปผลงานต่างๆแต่ละซุ้ม เพี่อดูผลงาน มาจัดครั้งต่อไปซึ่งโรงเรียนเทศบาลนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพ กลับบ้าน
*** จากการที่ฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมกระบี่วิชาการ ฉันได้เห็นวิธีการจัดบูธและนิทรรศการเกี่ยวกับผลงงานวิชาการ ผลงานนักเรียน  การปั่นดินน้ำมันของฝีมือนักเรียน สามารถนำไปตกแต่งในบ้านสวยงาม การทำลูกปัดเป็นตุ๊กตา  การถ่ายทอดวัฒธรรมท้องถิ่น เช่น ลิแกฮูลู นำเด็กมาแสดงน่ารักมาก  ที่สำคัญการจัดซุ้มเกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งในงานเยอะมากที่ให้ความสำคัญในพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  สถานที่ในการจักงาน เหมาะสม ซึ่งสามารถเดิมชมผลงานได้ กิจกรรมที่จัดงานกระบี่วิชาการมีหลายหลายกิจกรรมที่น่าดึงดูดความสนใจสำหรับผู้ที่เข้ามาชมงานได้ดี ซึ่งฉันคิดว่าน่าจะเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้โครงการ ที่โรงเรียนได้ดี มีเยอะมาก  และฉันคิดว่าการที่เราไปคณะครูครั้งนี้ ทำให้เราเป็นมิตร รู้จักคณะครูมากขึ้น ซึ่งแต่ละท่านใจดี เป็นการเอง คอยแนะนำสถานที่ ดูแลเป็นอย่างดี  สนุกสนานมากกับการได้ไปเที่ยวและการดูงานถึงแม้เหนื่อยจากการนั่งรถ ร้อน แต่ได้เรียนรู้มากเช่นกานกับการดูงาน

26   มิถุนายน 2555    เซ็นชื่อ เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง ต้อนรับนักเรียนตอนเช้า ช่วยตักอาหารกลางวัน ทำสื่อการสอนเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกาย เข้าสอนนักเรียน ป 3/4 เวลา 14.30-15.30 . เรื่อง Greeting ทบทวนความรู้เดิม ทำแบบฝึกหัด เขียนตามคำบอกเกี่ยวกับ การทักทาย (Dictation) สลับกันตรวจกับเพื่อนๆ คุมนักเรียนทำความสะอาด เข้าประชุมบ่าย 15.30 . ช่วยแจกเอกสารให้คณะครูทุกท่าน เกี่ยวกับกำหนดการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 “กระบี่วิชาการ ณ ห้องสมุดมงคล(ชั้น 2) อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ พร้อมแผนผังแสดงสถานที่จัดงาน กระบี่วิชาการ ซึ่งจะไปดูงาน วันที่ 27 มิ..2555 รถออกประมาณ 5.50 . ใส่เสื้อสีส้มที่โรงเรียนแจก กางเกงสะเล็ด เซ็นชื่อกลับ

**** สิ่งที่ฉันประทับใจ นักศึกษาฝึกสอนได้ไปดูงานด้วย พร้อมกับได้เบี้ยเลี้ยง เหมือนกับครูทุกคน จำนวน 240 บาท ให้เราไปซื้ออาหารเอง

25   มิถุนายน 2555    เซ็นชื่อ เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง มีกิจกรรมตอนเช้าจัดงานสุนทรภู่ ช่วยแต่งกายตามบทบาทตัวละครให้นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ฉันและเพื่อนๆ ก็ได้ช่วยทำอุปกรณ์นำเชียร์กับคณะครูที่อยู่ฝ่ายกองเชียร์ เช่น กีดถุงพลาสติก นับถุง 25 ถุง เย็บเม็ค มัดถุง และเข้าสอนนักเรียน ป 3/3 เวลา 12.30-13.30 น. เรื่อง Greeting แล้วให้นักเรียนถอดรหัส ซึ่งจะมีพยัญชนะและตัวเลขอยู่แต่ละตัว ซึ่งถอดมาแล้วจะเป็นประโยคเกี่ยวกับการทักทาย และช่วยกันแปลประโยคอังกฤษเป็นไทย นักเรียนชอบ สนุกสนานกับการร่วมกิจกรรม อาจารย์ดิศพร มานิเทศการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา พบปะกับครูพี่เลี้ยง ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร ซึ่งคุณครูต้อนรับครูนิเทศได้ดี เป็นกันเอง เซ็นชื่อกลับ


ปัญหา : นักเรียนไม่เข้าใจคำสั่งเกี่ยวกับการทอดรหัส

แก้ปัญหา : ฉันยกตัวอย่างให้นักเรียน 1 ข้อ ซึ่งทำให้เข้าใจเกี่ยวกับการถอดรหัส


22   มิถุนายน 2555    เซ็นชื่อ เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง เข้าร่วมกิจกรรมตอนเช้าการเต้นแอโรบิค เข้าพบฝ่ายธุรการ ได้มอบหมายให้หาเพลงเชียร์กีฬา และช่วยจัดอุปกรณ์นำเชียรมาช่วยทำวันจันทร์ ช่วยจัดบอร์ดเกี่ยวกับสุนทรภู่ พิมพ์งาน ส่งแผนการสอนเรื่อง My body กับครูพี่เลี่ยง เข้าสอนนักเรียน ป.3/3 14.30-15.30น. เรื่อง Greeting ครูทบทวนความรู้เดิม ให้นักเรียนร้องเพลง Hello พร้อมแสดงท่าทาง ครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการทักทาย ทำแบบฝึกหัด เฉลยและอธิบายพร้อมกัน เซ็นชื่อกลับ


21 มิถุนายน 2555    วันนี้ลาโรงเรียน เนื่องจากตอนเช้าไปลงนามเงินกู้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   ซึ่งมีสอนคาบเช้า ฉันจึงขออนุญาตครูพี่เลี้ยงสอนแทนนักเรียน ป. 3/3 เวลา 8.30-9.30 น. ซึ่งครูพี้เลี้ยงได้มอบหมายให้นักเรียนทำงาน ตอนเที่ยงฉันไปโรงเรียน ซึ่งมีสอน นักเรียน ป.3/3 เวลา 13.30-14.30 น. อีกครั้ง ฉันและนักเรียนช่วยกันเฉลยให้ที่ครูพี่เลี้ยงให้นักเรียนทำ เกี่ยวกับการใช้ What is this? และ What is that? เซ็นชื่อกลับบ้าน20   มิถุนายน 2555    เซ็นชื่อ เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง   เข้าสอนนักเรียน ป. 3/4 เวลา 8.30-9.30 น. เข้าสอนนักเรียน ป 3/3 คาบที่ 5 เวลา13.30-14.30 น. เรื่อง Greeting ครูให้นักเรียนร้องเพลง Hello พร้อมแสดงท่าทางประกอบ แล้วถามนักเรียนเรียนรู้อะไรบ้างจากเพลง  ครูแจกใบความรู้ พร้อมกับอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการกล่าวคำทักทายและถามทุกข์สุขผู้อื่น ครูแสดงแถบประโยคสำนวนต่างๆเกี่ยวกับการทักทาย ให้นักเรียนทุกคนออกเสียงคำศัพท์พร้อมๆกัน จนครบทุกคำ แล้วจดคำศัพท์และคำแปลลงในสมุดของตนเอง ช่วยตัดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุนทรภู่ เพื่อไปจัดบอร์ดสุนทรภู่ ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดบอร์ดสุนทรภู่ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา ผลงานเกี่ยวกับสุนทรภู่ เซ็นชื่อกลับ

19   มิถุนายน 2555     เซ็นชื่อ เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง   ต้อนรับนักเรียนตอนเช้า ช่วยตักอาหารกลางวัน เข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยง คาบที่ 5 ของนักเรียน ป .3/3 เวลา 13.30-14.30 น. เข้าสอนนักเรียน เรื่อง 3/4 เวลา14.30-15.30 น. เกี่ยวกับการใช้พจนานุกรม (Dictionary) ครูสอนคำศัพท์ในบทเรียน ให้นักเรียนเล่นเกม Bingo ทำแบบฝึกหัด เฉลยพร้อมกับอธิบายพร้อมกัน ช่วยตัดเนื้อหาอาเซียน เพื่อไปจัดบอร์ด เซ็นชื่อกลับ


18   มิถุนายน 2555  เซ็นชื่อ เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง   เข้าสอนนักเรียน ป. 3/4เวลา 8.30-9.30น. และเข้าสอนนักเรียน ป 3/3 เวลา 12.30-13.30 น. เริ่มทบทวนใหม่เกี่ยวกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ (Alphabets) เนื่องจากนักเรียนบางห้องเรียนไม่ถึงไหน การใช้ประโยคคำถาม ตอบเกี่ยวกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนฝึกถาม ตอบเกี่ยวกับการใช้คำถาม ทำแบบฝึกหัด อธิบายและเฉลยพร้อมกัน ค้นหาสัญลักษณ์ของอาเซียนให้ครูลออ รับอุปกรณ์ในการจัดบอร์ด ช่วยตัดเนื้อหาอาเซียน เพื่อไปจัดบอร์ด เซ็นชื่อกลับ
 15   มิถุนายน 2555    เซ็นชื่อ เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง   เข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค ตอนเช้า ข้อ เข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยง คาบที่ 5 ของนักเรียน ป .3/3 เนื่องจากครูมีประชุม   เข้าสอนนักเรียน ป 3/3 เวลา14.30-15.30 เนื่องจากคุณครูเสริมศิริ ได้ให้ฉันเฉลยและอธิบายนักเรียนเกี่ยวกับข้อสอบภาอังกฤษที่สอบแยกห้อง จำนวน 50 ข้อ คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน


ปัญหา : การคุมนักเรียนทำข้อสอบทำเร็วมาก และส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนและห้องที่สอบติดกัน
แก้ปัญหา: ให้ทบทวนอ่านข้อสอบให้ดี ดูว่านักเรียนเขียนกรอกรายละเอียดครบยัง หลังงจากนั้นให้นักเรียนนั่งสมาธิรอเพื่อน


14   มิถุนายน 2555    เซ็นชื่อ เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง วันนี้จะสอบแยกห้อง นักเรียนกลุ่มเก่งอยู่ห้อง 1-2 นักเรียนที่เหลือจะคละกัน ครูสายชั้น ป 2 ให้ช่วยหาคำศัพท์ที่ยาวๆ ประมาณ 20 คำ  ฉันได้คุมสอบนักเรียน ป.3/3 เรียกชื่อนักเรียนนั่งตามเลขที่ แจกกระดาษคำตอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษ มี 50 ข้อ เวลา 8.30-9.30 . ตรวจกระดาษคำตอบนักเรียน พบว่านักเรียนได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงสุดที่ 47 คะแนนและต่ำสุดได้ 16 คะแนน ช่วยครูตรวจกระดาษคำตอบ คีย์คะแนนลงในคอมพิวเตอร์  คุมสอบแทนครูสิทธิชัย เนื่องจากครูติดประชุม นักเรียน ป 3/3 ช่วยตรวจกระดาษคำตอบนักเรียน  เซ็นชื่อกลับบ้าน13   มิถุนายน 2555 2555    เซ็นชื่อ เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง เข้าสอนนักเรียน ป. 3/4 เวลา 8.30-9.30 .  เรื่อง Verb to be   ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับหลักการใช้ Verb to be ของประโยคบอกเล่า สอนเรื่องการใช้ Verb to be ของประโยคปฎิเสธ ประโยคคำถาม การถาม ตอบ Yes, No question    ทำแบบฝึกหัด พร้อมกับอธิบายแต่ละข้อ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายและหลักการใช้ Verb to be ในรูปประโยคให้เข้าใจมากขึ้น เข้าสอนแทนเพื่อน เนื่องจากเพื่อนติดธุระ นักเรียน ป 2/1  สอนเกี่ยวกับการใช้ประโยคคำถามนี่คืออะไร What is this? ตอบว่า It is a/an …… เข้าสอนแทนเพื่อน คาบที่ 4 เวลา 12.30-13.30 . เรื่อง Animal สอนคำศัพท์และความหมายเกี่ยวกับสัตว์ ในบทเรียน ให้นักเรียนจดคำศัพท์และความหมายลงในสมุด แล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนเล่น Game Zone  เวลา 13.30-14.30 .นักเรียนเข้าสอนนักเรียน ป 3/3 เรื่อง  คำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้ (Countable Nouns and Uncountable nouns) เริ่มเข้าสู่บทเรียน ครูสนทนากับนักเรียนว่าคำนามคืออะไร แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำนามไหนนับได้และนับไม่ได้ ครูแจกใบความรู้เกี่ยวกับคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้ (Countable Nouns and Uncountable nouns) ครูอธิบายความหมายของคำนาม ความหมายและคำศัพท์ในบทเรียน และหลักการใช้คำนามนับได้ (Countable Nouns) พานักเรียน ป 4 ฝึกนั่งสมาธิ โดยมีพระอาจารย์มาช่วยฝึก เนื่องจากนักเรียนทั้งหมดจะต้องสอบแยกห้อง 14 มิถุนายน 2555  เซ็นชื่อกลับบ้าน


 
 12   มิถุนายน 2555    เซ็นชื่อ เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง ตอนรับนักเรียนตอนเช้า เข้าสอนนักเรียน ป. 3/4 เวลา 14.30-15.30 .  เรื่อง Verb to be   เกี่ยวกับหลักการใช้ Verb to และประโยคบอกเล่า ทำแบบฝึกหัด อธิบายและเฉลยพร้อมกัน ช่วยกันคิดเสนอโครงการอาเซียน  ได้รับมอบหมายจัดบอร์ดอาเซียน  จำนวน 12 บอร์ด ของครูละออ ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ

11   มิถุนายน 2555    เซ็นชื่อ เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง เข้าสอนนักเรียนคาบแรก ป. 3/4 เวลา 8.30-9.30 .  เรื่อง คำสรรพนาม (Pronoun)   เกี่ยวกับความหมาย หลักการใช้ของคำสรรพนาม พร้อมทำแบบฝึกหัด ครูให้นักเรียนสลับการตรวจ ซึ่งครูจะสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคล อธิบายและเฉลยพร้อมกัน ซึ่งใครทำผิดให้แก้คำที่ถูกต้องให้เพื่อนด้วย เข้าสอนนักเรียน ป.3/3   เวลา 12.30 -13.30 . ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับหลักการใช้ Verb to be ของประโยคบอกเล่า ปฎิเสธ และคำถาม การถาม ตอบ Yes, No question    ครูแจกแบบฝึกหัดที่นักเรียนส่ง พร้อมกับอธิบายแต่ละข้อ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายและหลักการใช้ Verb to be ในรูปประโยคให้เข้าใจมากขึ้น เซ็นชื่อกลับ
 8 มิถุนายน 2555 เซ็นชื่อ เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง เข้าสอนนักเรียน ป 3/3 คาบที่ 5 เวลา 13.30-14.30 .  เรื่อง Verb to be ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับประโยคบอกเล่า สอนการใช้ประโยคปฎิเสธและประโยคคำถาม การถาม ตอบ Yes, No question หลังจากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด   ส่งในคาบ ช่วยครูสายชั้น ป. 2 จัดเอกสารต่างๆแยกของแต่ละกลุ่มสาระ ส่งแผนการสอนกับครูพี่เลี้ยง เซ็นชื่อกลับ

7 มิถุนายน 2555 เซ็นชื่อ เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากโรงเรียนได้จัดวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู และให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีความสุขกับตนเองแหละผู้อื่น และพัฒนาให้เจริญต่อไป ซึ่งได้กำหนดการในพิธีการไหว้ครู คือ กิจกรรมหน้าเสาธง พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา สภานักเรียนหาเสียงเลือกตั้ง ทำบุญเลี้ยงพระ พักกลางวัน เลือกตั้งสภานักเรียน  ช่วยจัดอาหารถวายพระ ถ่ายรูปพิธีไหว้ครู  ชงกาแฟให้ท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการและคณะครู ช่วยจัดอาหารให้กับคุณครูทุกท่าน และทำความสะอาด เก็บภาชนะต่างๆ ให้เรียนร้อย  เซ็นชื่อกลับ 


 
6 มิถุนายน 2555 เซ็นชื่อ ต้อนรับนักเรียนตอนเช้า เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง ตอนเช้าจะซ้อมพิธีไหว้ครู ช่วยสอนนักเรียนไหว้ครู ส่วนตอนบ่าย ได้ขออนุญาตทางโรงเรียน ลาครึ่งวัน เนื่องจากประชุมเงินกู้ ซึ่งคาบที่ 5 มีวิชาที่ต้องสอน นักเรียน ป.3/3 ฉันนำใบความรู้และแบบฝึกหัด เรื่อง Verb to be ให้ครูพี่เลี้ยงเข้าสอนแทน เซ็นชื่อกลับบ้าน 
5 มิถุนายน 2555       เซ็นชื่อ ต้อนรับนักเรียนตอนเช้า เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง จากการประชุมเมื่อวันที่ 1 มิ.. 2555  ได้เปลี่ยนตารางสอน โดยเริ่มเข้าแถว 7.45 เริ่มเรียนคาบแรก เวลา 8.30 .  เลิกเรียนตามปกติ 15.30 . เรียนเลิก 15.oo . อีก 30 . ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งให้ครูที่สอนคาบสุดท้ายสอนนักเรียนร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพราะบางคนยังคนร้องไม่ถูก และไม่เพราะ แล้วคุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน และเลื่อนเวลาการรับประทานอาหารของนักเรียน คือ ป. 1-3 ให้พักเวลา 11.15 . ส่วน ป. 4-6 ให้พักเวลา 11.30 . ตอนเที่ยงช่วยตักข้าวให้นักเรียน  ได้เซ็นชื่อสอนแทนครูเสริมศิริ (ครูพี่เลี้ยง) นักเรียน ป. 3/5 เวลา 12.30.14.30 น. เรื่อง Greeting  เข้าสอนนักเรียน ป. 3/4 เรื่อง การใช้คำนำหน้านาม a, an, the (Articles) ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด อธิบายและเฉลยพร้อมๆ กัน จัดทำแผนการสอน ทำสื่อการสอน เซ็นชื่อกลับ
1 มิถุนายน 2555    เซ็นชื่อ เข้าแถว เคารพธงชาติหน้าเสาธง   ส่งแผนการสอนกับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าสอนนักเรียน ป. 3/3 คาบที่ 6 เวลา 14.00-15.30 เรื่อง Verb to be   เกี่ยวกับหลักการใช้ Verb to และประโยคบอกเล่า ทำแบบฝึกหัด อธิบายและเฉลยพร้อมกัน คุมนักเรียนทำความสะอาด เวลา 3.30 . ช่วยแจกขนม นม น้ำส้มกับคณะครูทุกท่าน เนื่องจากมีการประชุมทุกเดือน ให้นักศึกษาเข้าประชุมด้วย   ประชุม เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ครั้งที่ 2/2555 วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม …...

 

 
 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ประชุมทราบv แสดงความยินดีคุณครูที่ไดรับเลื่อนวิทยฐานนะจากชำนาญ การเลื่อนชำนาญการพิเศษ

v อวยพรในโอกาสวันคล้าย วันเกิดประจำเดือน มิถุนายน 2555
 การจัดงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากล โลกในส่วนภูมิภาคประจำปี 2555 จังหวัดนครศรีธรรมราชและเทศบาลนครศรีธรรมราช จัดงานดังนี้

เรื่องเสนอเพื่อทราบและดำเนินการ 2555

v เตรียมนักเรียนแข่งขัน กระบี่วิชาการ ปีการศึกษา 2555

v เตรียมนักเรียนโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2555
v  กิจกรรมไหว้ครู เลือกสภานักเรียน มอบทุนการศึกษา นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ปีการศึกษา 2555
เรื่องแสนอเพื่อพิจารณา เกี่ยวกับกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม (เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ป 4-5)
และแจกเบอร์โทรครูโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ปีการศึกษา 2555 ปิดการประชุมเวลา 5.30 . เซ็นชื่อกลับบ้าน


พฤษภาคม


31 พฤษภาคม 2555 เซ็นชื่อ เข้าแถว เคารพธงชาติหน้าเสาธง เข้าสอนนักเรียน ป .3/3 ทั้ง 2 คาบ คาบแรก เรื่อง การใช้คำนำหน้านาม a, an,the (Articles) ครูซักถามนักเรียนว่า คำนามคืออะไร แล้วเราจะใช้คำนำหน้านาม a, an, the เมื่อไร ครูแจกใบความรู้เรื่อง การใช้คำนำหน้านาม a, an ,the (Articles)   ครูสอนคำศัพท์และความหมายในบทเรียน เข้าสอนนักเรียน ป. 3/3 คาบที่ 5 ครูทบทวนความรู้เดิม ครูสอนนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ประโยคคำถาม What is this? ตอบว่า It’s a/an……… จากนั้นครูสุ่มถามนักเรียน   ทำแบบฝึกหัด อธิบายและเฉลยพร้อมกัน หลังจากนั้นครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การใช้คำนำหน้านาม a, an, the (Articles)    ส่งแผนการสอนกับครูพี่เลี้ยง ช่วยผนึกน้ำหมึกลงในหนังสือของทุกกลุ่มสาระ ช่วยแจกหนังสือภาษาอังกฤษ ป 3/3 -3/4   เซ็นชื่อกลับ30 พฤษภาคม2555 เซ็นชื่อ เข้าแถว เคารพธงชาติหน้าเสาธง ตอนรับนักเรียน ตอนเที่ยงช่วยตักอาหารกลางวัน ฉันได้เข้าสอนนักเรียน ป .3/4  เรื่อง เรื่อง Greeting ครูให้นักเรียนร้องเพลง Hello พร้อมแสดงท่าทางประกอบ แล้วถามนักเรียนเรียนรู้อะไรบ้างจากเพลง  ครูแจกใบความรู้ พร้อมกับอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการกล่าวคำทักทายและถามทุกข์สุขผู้อื่น ครูแสดงแถบประโยคสำนวนต่างๆเกี่ยวกับการทักทาย ให้นักเรียนทุกคนออกเสียงคำศัพท์พร้อมๆกัน จนครบทุกคำ แล้วจดคำศัพท์และคำแปลลงในสมุดของตนเอง ครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการทักทาย ช่วยผนึกน้ำหมึกลงในหนังสือของทุกกลุ่มสาระ สายชั้น ป 2 เนื่องจากนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ให้หนังสือยืมเรียนกับนักเรียนทั้งหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ป 2  เซ็นชื่อกลับ
29 พฤษภาคม 2555   เซ็นชื่อ เข้าแถว เคารพธงชาติหน้าเสาธง ฉันได้เข้าสอนนักเรียน ป .3/4 ทบทวนความรู้เดิม เรื่อง การใช้พจนานุกรม (Dictionary) ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน   สอนนักเรียน ป .3/3    ครูทบทวนความรู้เดิม เรื่อง Greeting ครูบอกนักเรียนว่า วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำถามชื่อ การแนะนำตัวเองกับผู้ที่เรารู้จัก และบทสนทนา ที่ควรรู้       แจกใบความรู้ เรื่อง การถามชื่อ การการแนะนำตัวเองกับผู้ที่เรารู้จัก และบทสนทนา ที่ควรรู้ พร้อมกับอธิบาย  ครูแสดงแถบประโยคสำนวนต่างๆ แล้วให้นักเรียนออกเสียงตามครู จนครบทุกคำและให้นักเรียนจดคำศัพท์และคำแปลลงในสมุดของตนเอง
แล้วให้นักเรียนฝึกออกเสียงประโยคนั้น
      ครูสุ่มนักเรียนถาม ตอบ ถึงการสนทนาเกี่ยวกับการใช้คำถามชื่อ การแนะนำตัวเองกับผู้ที่เรารู้จัก และบทสนทนา ที่ควรรู้ เช่น T: What is your name?  S1: My name is ……
.T: Hello, I am Tan.    S2:  Nice to meet you.   I am Ann. T: Nice to meet you, too. T: เมื่อกล่าวคำว่า “Thank you หรือ Thanks” S 3 จะพูดว่า ด้วยความยินดี คือ You’re welcome”
ป็นต้น  เซ็นชื่อกลับ


28 พฤษภาคม2555 เซ็นชื่อ เข้าแถว เคารพธงชาติหน้าเสาธง เข้าสอนนักเรียน ป .3/4 เรื่อง การใช้พจนานุกรม (Dictionary)    เริ่มเข้าสู่บทเรียน ครูชูพจนานุกรมภาษาอังกฤษ สนทนากับนักเรียนว่า ในพจนานุกรมมีส่วนประกอบอะไรบ้าง แล้วเราจะค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างไร ครูอธิบายการใช้พจนานุกรม ครูสอนคำศัพท์และความหมายในบทเรียน และได้เข้าสอนนักเรียน ป. 3/3 คาบที่ 4 เวลา 12.00-13.00 . เรื่อง Greeting ครูให้นักเรียนร้องเพลง Hello พร้อมแสดงท่าทางประกอบ แล้วถามนักเรียนเรียนรู้อะไรบ้างจากเพลง  ครูแจกใบความรู้ พร้อมกับอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการกล่าวคำทักทายและถามทุกข์สุขผู้อื่น ครูแสดงแถบประโยคสำนวนต่างๆเกี่ยวกับการทักทาย ให้นักเรียนทุกคนออกเสียงคำศัพท์พร้อมๆกัน จนครบทุกคำ แล้วจดคำศัพท์และคำแปลลงในสมุดของตนเอง ครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการทักทาย เซ็นชื่อกลับ

 28 พฤษภาคม2555 เซ็นชื่อ เข้าแถว เคารพธงชาติหน้าเสาธง เข้าสอนนักเรียน ป .3/4 เรื่อง การใช้พจนานุกรม (Dictionary)    เริ่มเข้าสู่บทเรียน ครูชูพจนานุกรมภาษาอังกฤษ สนทนากับนักเรียนว่า ในพจนานุกรมมีส่วนประกอบอะไรบ้าง แล้วเราจะค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างไร ครูอธิบายการใช้พจนานุกรม ครูสอนคำศัพท์และความหมายในบทเรียน และได้เข้าสอนนักเรียน ป. 3/3 คาบที่ 4 เวลา 12.00-13.00 . เรื่อง Greeting ครูให้นักเรียนร้องเพลง Hello พร้อมแสดงท่าทางประกอบ แล้วถามนักเรียนเรียนรู้อะไรบ้างจากเพลง  ครูแจกใบความรู้ พร้อมกับอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการกล่าวคำทักทายและถามทุกข์สุขผู้อื่น ครูแสดงแถบประโยคสำนวนต่างๆเกี่ยวกับการทักทาย ให้นักเรียนทุกคนออกเสียงคำศัพท์พร้อมๆกัน จนครบทุกคำ แล้วจดคำศัพท์และคำแปลลงในสมุดของตนเอง ครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการทักทาย เซ็นชื่อกลับ


25 พฤษภาคม2555 เซ็นชื่อ เข้าแถว เคารพธงชาติหน้าเสาธง ฉันได้เข้าสอนนักเรียน ป. 3/3 เซ็นชื่อ เข้าแถว เคารพธงชาติหน้าเสาธง ช่วยจัดหนังสือของแต่ละกลุ่มสาระให้เรียบร้อย ขออนุญาตทางโรงเรียน เนื่องจากหมอนัดจัดฟันบ่ายโมง เข้าสอนนักเรียน ป .3/3 เรื่อง คำสรรพนาม (Pronoun) ครูสนทนากับนักเรียนว่า คำสรรพนามคืออะไร เราจะใช้เมื่อไร ครูอธิบายเกี่ยวกับความหมาย และหลักการใช้คำสรรพนาม ส่งแผนการสอน เรื่อง การใช้พจนานุกรม (Dictionary) กับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน เซ็นชื่อกลับ
24 พฤษภาคม 2555 เซ็นชื่อ เข้าแถว เคารพธงชาติหน้าเสาธง เข้าสอนนักเรียน ป. 3/3 ทั้ง 2 คาบ คาบแรก สอน เรื่อง การใช้พจนานุกรม (Dictionary)    เริ่มเข้าสู่บทเรียน ครูชูพจนานุกรมภาษาอังกฤษ สนทนากับนักเรียนว่า ในพจนานุกรมมีส่วนประกอบอะไรบ้าง แล้วเราจะค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างไร ครูอธิบายการใช้พจนานุกรม ครูสอนคำศัพท์และความหมายในบทเรียน คาบที่ 5 เข้าสอน ป 3/3 ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการใช้พจนานุกรม แล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด อธิบายพร้อมกับเฉลยคำตอบ ส่งแผนการสอน เรื่อง การใช้พจนานุกรม (Dictionary) กับครูพี่เลี้ยง เซ็นแสดงความคิดเห็นครูพี่เลี้ยง แนะนำและประเมินผลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เซ็นชื่อกลับ

23 พฤษภาคม2555     เซ็นชื่อ เข้าแถว เคารพธงชาติหน้าเสาธง ให้นักศึกษาแนะนำตัวกับนักเรียนตอนเช้า ฉันได้เข้าสอนนักเรียน ป .3/4 เวลา 8.00-9.00 .  ครูให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจแบบฝึกหัดกับเพื่อนๆ ซึ่งถ้าเพื่อนผิดให้แก้ให้ถูกต้องด้วย  เข้าสอนนักเรียน ป. 3/3 เวลา 13.00- 14.00 น. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการตัวอักษรในภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง Alphabets เซ็นชื่อกลับ

22 พฤษภาคม2555 เซ็นชื่อ เข้าแถว เคารพธงชาติหน้าเสาธง ตอนรับนักเรียน ตอนเที่ยง ช่วยตักข้าวอาหารกลางวัน ฉันเข้าสอนนักเรียน ป .3/4 ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับตัวอักษรในภาษาอังกฤษ ครูสอนนักเรียนเกี่ยวกับการใช้คำถาม คำถาม A: Is this A? B: Yes, it is หรือ No, it is not (isn’t)   ครูให้นักเรียนจับคู่แลกเปลี่ยนกันถาม ตอบเกี่ยวกับการใช้ตัวอักษรในภาษาอังกฤษ ให้การบ้านนักเรียน ทำแบบฝึกหัด เข้าห้องสมุดค้นหาหนังสือ เซ็นชื่อกลับ


21 พฤษภาคม2555   เซ็นชื่อ เข้าแถว เคารพธงชาติหน้าเสาธง ฉันได้เข้าสอนนักเรียน ป .3/4 เป็นครั้งแรกของการสอน นักเรียนกลุ่มคละกัน (มีเก่งและอ่อนปนกัน) มีจำนวน 39 คน เรื่อง Alphabets ซึ่งห้องนี้จะมีครู ป.3 สอนอยู่ด้วย เริ่มเข้าสู่บทเรียนครูแจกเพลง “Song Alphabets” ครูสอนนักเรียนร้องเพลง หลังจากนั้นครูเปิดเพลงจาก you tube ให้นักเรียนร้องตาม 1 เที่ยว หลังจากนั้นครูถามนักเรียนว่าเรียนรู้อะไรบ้างจากเพลงนี้ ครูเริ่มสอนคำศัพท์และความหมายจากเพลง เช่น ant, boy, cat, dog, elephant, frog, girl, house, ink jar, king …… zoo เป็นต้น ครูให้นักเรียนออกเสียงจนครบทุกคำ   จัดทำแผนการสอน เซ็นชื่อกลับ

18 พฤษภาคม 2555    เซ็นชื่อ เข้าแถว เคารพธงชาติหน้าเสาธง ตอนเช้าเข้าพบครูพี่เลี้ยง เพื่อรับตารางการสอนเพิ่ม 3 คาบ จัดทำแผนการสอน เรื่อง Alphabets    เข้าสอนนักเรียน ป 3/3    คาบที่ 6    เวลา 14.00-15.30.  เรื่อง การใช้พจนานุกรม (Dictionary)  เริ่มเข้าบทเรียนด้วยการทวนความรู้เดิม เรื่อง Alphabets ครูแจกเพลง “Song Alphabets” ครูสอนนักเรียนร้องเพลง หลังจากนั้นครูเปิดเพลงจาก you tube ให้นักเรียนร้องตาม 1 เที่ยว หลังจากนั้นครูถามนักเรียนว่าเรียนรู้อะไรบ้างจากเพลงนี้ ครูเริ่มสอนคำศัพท์และความหมายจากเพลง เช่น ant, boy, cat, dog, elephant, frog, girl, house, ink jar, king …… zoo เป็นต้น ครูให้นักเรียนออกเสียงจนครบทุกคำ จดคำศัพท์ลงในสมุด ครูสอนนักเรียนเกี่ยวกับการใช้คำถาม คำถาม A: Is this A? B: Yes, it is หรือ No, it is not (isn’t)   ครูให้นักเรียนจับคู่แลกเปลี่ยนกันถาม ตอบเกี่ยวกับการใช้ตัวอักษรในภาษาอังกฤษ เรียนรู้วิธีการถ่ายเอกสาร เซ็นชื่อกลับ

17 พฤษภาคม 2555   วันแรกของการเปิดเรียน ได้เซ็นชื่อ เข้าแถว เคารพธงชาติหน้าเสาธง ฉันก็เข้าไปพบครูสายชั้น ป3 โดยได้ครูพี่เลี้ยง คือ ครูเสริมศิริ อิศโร (ครูเอ) 087-2791051 ท่านสอนนักเรียนสายชั้น ป 3 เป็นคนใจดีมาก น่ารัก คอยเป็นที่ปรึกษา แนะนำการจัดทำแผนการสอน หนังสือ สื่อการสอนต่างๆท่านนำมาให้ ซึ่งมอบหมายให้ฉันสอนนักเรียน ป.3/3 -3/4 ครูพี่เลี้ยงให้หนังสือ หลักสูตรภาษาอังกฤษและ แบบฝึกหัด ป. 3 ตารางสอน 5 คาบ/ สัปดาห์ ซึ่งฉันได้ขอพี่เลี้ยงอีก 3 คาบก่อน เพราะว่าทางมหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้บังคับให้นักศึกษา (จะต้องสอนอย่างน้อย 8 คาบ/สัปดาห์) ซึ่งครูพี่เลี้ยงจะดูตารางสอนก่อน  ซึ่งวันนี้ครูพี่เลี้ยงได้ให้ฉันสอนนักเรียน ป. 3/3 ในคาบที่ 5 เวลา 13.00-14.00 . เรื่อง Alphabets  ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มเก่ง มีจำนวน 50 คน โดยครูพี่เลี้ยงจะเข้าไปฟังด้วย ฉันต้องวางแผนการสอนนักเรียนก่อน ฉันเริ่มเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนากับนักเรียนว่า นักเรียนรู้ไหมว่า ตัวอักษรภาษาอังกฤษมีกี่ตัว  แล้วมันจะแบ่งตามหน้าที่กี่แบบ  ขั้นสอน ฉันก็อธิบายตัวอักษรในภาษาอังกฤษ (Alphabets ) มีทั้งหมด 26 ตัวและแบ่งตามหน้าที่ 2 แบบคือ ตัวพิมพ์ใหญ่ (Upper Case)และตัวพิมพ์เล็ก(Lower Case)  ซึ่งตัวอักษรในภาษาอังกฤษจะมีพยัญชนะอยู่ 21 ตัวและสระมี 5 ตัว( a, e, I, o, u) การใช้ประโยคคำถาม A: Is this A ? B: Yes, it is หรือ No, it is not (isn’t) ขั้นปฏิบัติ ครูให้นักเรียนเขียนตัวอักษรในภาษาอังกฤษทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนเล่นเกม Bingo Alphabets ซึ่งนักเรียนก็ตื่นเต้น ให้ความร่วมมือการทำกิจกรรมได้ดี และเข้าใจเกี่ยวกับตัวอักษรในภาษาอังกฤษ เซ็นชื่อกลับ
ปัญหา : ไม่ได้เตรียมตัวการสอนล่วงหน้า เพราะว่าฉันและเพื่อนๆได้ไปติดต่อทางโรงเรียน เพื่อจัดทำแผนการสอนล่วง แต่ไม่ได้เจอครูสายชั้น ป. 3 และเพิ่งได้ครูพี่เลี้ยง หนังสือและแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 3 พร้อมกับตารางสอน
แก้ปัญหา : ได้รับทราบจากครูพี่เลี้ยงว่าจะเข้าไปฟังฉันสอนด้วยเป็นคาบแรก ของนักเรียน ป 3/3 เรื่อง Alphabets ซึ่งช่วงเวลานั้นฉันก็ต้องเตรียมแผนการสอนไว้ก่อนที่จะสอน ก็ได้รับคำชมจากครูพี่เลี้ยง และตื่นเต้นมาก เพราะไม่ได้เตรียมตัว พยายามนำสิ่งที่ได้เรียนจากมหาลัยมาใช้สอนให้ดีที่สุด นักเรียนให้ความร่วมมือกิจกรรมสนุกสนาน

16 พฤษภาคม 2555   วันแรกของการฝึกประสบการณ์ ที่โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ได้พบท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูทุกท่าน ได้นัดหมายตอนเช้าให้นักเรียนทุกคนเอาใบมอบตัวมาส่งจนถึงเที่ยว เวลา 13.00 ได้เชิญนักศึกษาฝึกสอนประชุมคณะครูทุกท่านด้วย ได้ช่วยนำเอกสารต่างๆที่เข้าประชุม ใส่ในแฟ้ม ช่วยแจกขนม น้ำให้คณะครูทุกท่าน โดยท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้นักศึกษาแต่ละคน แนะนำตัวเอง ต่อมาท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ชี้แจงการประชุมเกี่ยวกับเรื่อง การแต่งตั้งและมอบหมายงานครูและบุคลากร การเขียนโครงการ แบบฟอร์มการจัดทำแผนการสอน เวรประจำ(นักศึกษา มี 3 คน เลือกกันเอง มี จันทร์ อังคาร พุธ) เป็นข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ครูทุกคนจะต้องมาถึงโรงเรียน 7.20 . แต่ครูเวรประจำวันจะต้องมาก่อน 7.00 . โรงเรียนเข้าแถว 7.45 เลิกเรียน 15.30 แต่ครูจะต้องเลิก 14.30 . ทุกวันราชการ เซ็นชื่อมาและเลิกเรียนทุกครั้ง ถ้าจะออกข้างนอก จะต้องขออนุญาตทางโรงเรียนก่อน และส่งแผนการสอนทุกวันศุกร์กับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน